Immobilisatie

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Immobilisatie houdt in dat verontreinigde grond wordt ingezet als bouwmateriaal in een toepassing waarbij het letterlijk vastligt. Opgesloten in cement of een fundering vormt de verontreiniging geen gevaar meer voor de omgeving. Bodemverontreiniging vormt met name een risico wanneer er door mensen in gegraven wordt of wanneer grondwater de vervuiling verder verspreidt. Door verontreinigde grond te immobiliseren in een functie die deze risico’s uitsluit, geven we het materiaal een nuttige functie zonder dat het nog langer een gevaar voor het milieu vormt.

Duurzame immobilisatie

Duurzaamheid is wellicht niet de eerste term die bij u opkomt als u denkt aan vervuilde grond en bodemsanering. Toch is het immobiliseren van vervuilde grond een van de duurzaamste saneringsmethoden. Door vervuilde grond als bouwmateriaal te hergebruiken, bespaart de samenleving op (de productie van) nieuw bouwmateriaal. Ook wordt op deze wijze de verwerking van de vervuilde grond overbodig gemaakt. Andere manieren van bodemsanering houden tot op zekere hoogte de verplaatsing van het probleem in. Met immobilisatie wordt het probleem duurzaam opgelost. Vanzelfsprekend beschikken wij over alle benodigde certificaten en erkenningen om vervuilde grond te immobiliseren.

Heeft u vragen over immobilisatie?

Verontreinigde grond saneren is voor veel organisaties en particulieren omgeven door veel vragen. Bij Enviterra BV realiseren we ons dat goede communicatie en korte lijnen bijna net zo belangrijk zijn als veilige en deskundige sanering. U wilt weten waar u aan toe bent en wat u wanneer mag doen met de grond. Laat ons daarom uw vragen weten. Wij helpen u graag verder. Heeft u verontreinigde grond (of vermoedens daarvan) en denkt u dat immobilisatie een geschikte saneringstechniek is? Of wilt u dit door ons laten onderzoeken? Wij horen graag meer van u en stellen, zo mogelijk, graag een saneringsvoorstel op waarvan immobilisatie deel uitmaakt. Daarvoor kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website, of ons bellen op 06-41390452.