Asbestverdacht materialen Didam

Asbestverdachte materialen Julianastraat te Didam

Beide locaties betreffen tuinen achter een woning. De tuinen grenzen aan elkaar. Op beide locaties hebben graafwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij in de bodem asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. De werkzaamheden zijn hierdoor direct gestaakt. Op basis van de analyseresultaten blijkt dat de asbestverdachte materialen daadwerkelijk aanwezig zijn, en de invertentiewaarde cq. hergebruiksnorm (100 mg/kg d.s.) wordt overschreden.…

asbest in bodem sanering Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg in Leusden: Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een persriool/pompput is op de locatie asbestverdacht materiaal aangetroffen. Na analyse bleek het inderdaad om asbesthoudend plaatmateriaal te gaan. Het plaat materiaal bestond uit hechtgebonden Chrysotiel en hechtgebonden Crocidoliet. De asbest bevond zich in een zogenaamd stortgat, daarbij lagen er verspreid…

Enviterra bodemsaneerder hilversum

Bodemsanering Leeuwenhoekstraat Hilversum

Bodemsanering op locatie Leeuwenhoekstraat in Hilversum waar vroeger een zilvergieterij heeft gezeten. Hierdoor is in het verleden op de projectlocatie de bodem plaatselijk ernstig verontreinigd met o.a. zware metalen en zilver, tevens is er een spot met cyanide aangetroffen. Voor de sanering zal de verontreinigde grond die noodzakelijk is om de bouwactiviteiten uit te kunnen…

Bodemsanering te Lochem

Grond- en grondwatersanering Friesland-Campina te Lochem

In het verleden heeft een incident met salpeterzuur plaatsgevonden waarbij een bodemverontreiniging is ontstaan. De verontreinigde grond is, voor zover bereikbaar, ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Ten behoeve van het toegankelijk maken van het terrein voor verder werkzaamheden dient de contact mogelijkheid met de nog aanwezige salpeterzuurverontreiniging in de grond te worden weggenomen.…

Spring naar toolbar