enviterra amersfoort tankverwijdering amersfoort

Sanering Mozartweg Amersfoort

De saneringswerken werden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. De verontreiniging ter plaatse werd verwijderd tot beneden de maximale waarde voor de functieklasse wonen zoals opgenomen in de regeling bodemkwaliteit.De verontreiniging met PCS’s werd verwijderd middels ontgraven, waarbij een gedeelte binnen een door de opdrachtgever aangebracht damwand heeft plaats gevonden.…

Spring naar toolbar