enviterra amersfoort tankverwijdering amersfoort

Sanering Mozartweg Amersfoort

De saneringswerken werden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. De verontreiniging ter plaatse werd verwijderd tot beneden de maximale waarde voor de functieklasse wonen zoals opgenomen in de regeling bodemkwaliteit.De verontreiniging met PCS’s werd verwijderd middels ontgraven, waarbij een gedeelte binnen een door de opdrachtgever aangebracht damwand heeft plaats gevonden.…

Asbestverdacht materialen Didam

Asbestverdachte materialen Julianastraat te Didam

Beide locaties betreffen tuinen achter een woning. De tuinen grenzen aan elkaar. Op beide locaties hebben graafwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij in de bodem asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. De werkzaamheden zijn hierdoor direct gestaakt. Op basis van de analyseresultaten blijkt dat de asbestverdachte materialen daadwerkelijk aanwezig zijn, en de invertentiewaarde cq. hergebruiksnorm (100 mg/kg d.s.) wordt overschreden.…

asbest in bodem sanering Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg in Leusden: Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een persriool/pompput is op de locatie asbestverdacht materiaal aangetroffen. Na analyse bleek het inderdaad om asbesthoudend plaatmateriaal te gaan. Het plaat materiaal bestond uit hechtgebonden Chrysotiel en hechtgebonden Crocidoliet. De asbest bevond zich in een zogenaamd stortgat, daarbij lagen er verspreid…

Enviterra bodemsaneerder hilversum

Bodemsanering Leeuwenhoekstraat Hilversum

Bodemsanering op locatie Leeuwenhoekstraat in Hilversum waar vroeger een zilvergieterij heeft gezeten. Hierdoor is in het verleden op de projectlocatie de bodem plaatselijk ernstig verontreinigd met o.a. zware metalen en zilver, tevens is er een spot met cyanide aangetroffen. Voor de sanering zal de verontreinigde grond die noodzakelijk is om de bouwactiviteiten uit te kunnen…

Spring naar toolbar