Saneringswerkzaamheden in breukelen

Geval van ernstige bodemverontreiniging; Broekdijk West in Breukelen

Op de westzijde van het perceel was sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in een historische slootdemping. De sloot is naar verwachting voor 1948 gedempt en betreft derhalve en historische geval van bodemverontreiniging. De bovengrond werd voorafgaand aan de sanering ontgraven en op locatie in depot gezet. Het depot is niet voorzien van onder-afdichting.…

Bodemsanering Fabriekstraat, Doetinchem

Aan de Fabriekstraat in Doetinchem hebben wij een bodemsanering uitgevoerd. Op een voormalig parkeerplaats was een verontreiniging aangetroffen. Na het bodemonderzoek is vastgesteld dat de bodem verontreinigd was met PAK en minerale olie. De aangetroffen PAK verontreiniging betrof met name niet vluchtige PAK-verbindingen. De verontreiniging is naar verwachting in de jaren 60 van de vorige…

Bodemverontreiniging saneren loosdrecht

Bodemsanering Oud Loosdrechtsedijk Loosdrecht

Bodemsanering onder plan van aanpak waarvoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag. De afgesproken terugsaneerwaarde is ‘klasse wonen’. De aanleiding voor de grondsanering van zink is de geplande nieuwbouw van een woning, ter vervanging van de bestaande, te slopen woning. Uit de onderzoeksresultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek is gebleken dat de bodem…