asbest in bodem sanering Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg Leusden

Asbest in bodem Asschatterweg in Leusden:
Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een persriool/pompput is op de locatie asbestverdacht materiaal aangetroffen. Na analyse bleek het inderdaad om asbesthoudend plaatmateriaal te gaan. Het plaat materiaal bestond uit hechtgebonden Chrysotiel en hechtgebonden Crocidoliet. De asbest bevond zich in een zogenaamd stortgat, daarbij lagen er verspreid over de locatie in de toplaag nog enkele asbesthoudende stukjes aangetroffen en een tweetal depotjes met asbestverdacht materiaal.

Na afloop wordt ter plaatse van de nog aan te leggen nutssleuf de ontgraving aangevuld met gebiedseigen grond.

Vragen over bodemsanering? Neem vrijblijvend contact met ons op, want ‘wij lossen het op’.

Enviterra in Leusden bodemsanering Asbest asbestsanering door Enviterra uw gespecialiseerde saneerderasbestsanering leusden

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Spring naar toolbar