Saneringstechnieken

Bodemsanering:

Is er bodemverontreiniging bij u geconstateerd? Wat nu? Is er nog niets bekend over de grond? Is er al een plan van aanpak voor de grond? Wij nemen u mee in het gehele saneringstraject en zorgen van A tot Z dat het probleem wordt opgelost.

Grondwatersanering:

De verontreiniging kan zich uitbreiden tot en met het grondwater. Door middel van bemalingspompen en zuiveringstechnieken kan dit ook gesaneerd worden.

In-Situ Sanering:

Soms is er een mogelijkheid om de grond op de plaats zelf te saneren. Oftewel het verwijderen van bodemverontreiniging zonder dat daarbij grondverzet plaatsvindt. Ter plekke wordt de grond (en het grondwater) behandeld, zodat aan het einde, de bodem voldoet aan de vastgestelde doelstelling. Bij In-Situ Sanering is minder omgevingslast.

Sloop:

Tijdens een sloop kunnen bodemverontreinigingen aangetroffen worden. Veel verontreinigingen komen voort uit vroegere werkzaamheden of bijvoorbeeld een ondergrondse tank die daar al jaren ligt.

Functiewijziging:

Soms krijgt grond een nieuwe functie. Een voorbeeld hiervan is een grondgedeelte wat vroeger voor ‘industrie‘ werd gebruikt, waar nu iemand op wilt gaan ‘wonen‘. De normen stellen verschillende eisen zodat het veilig is voor mens en milieu.

Immobilisatie:

Het immobilisatie proces heeft als  doelstelling de verontreiniging dusdanig vast te leggen, zodat deze op korte en lange termijn geen gevaar meer opleveren voor het milieu.
Hierdoor wordt op veel transport en gebruik van schaarse materialen bespaard. Immobilisatie kan een nuttige toepassing zijn voor verontreinigde stromen.

Vragen of meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.