Certificeringen

BRL 7000:

Enviterra BV is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000. In de BRL wordt de manier beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie moet voldoen om in aanraking te komen voor een certificaat.
Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen. Enviterra BV is in bezit van protocol 7001, wat staat voor landbodemsanering.


ISO 9001:

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 9001.
Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit.


VCA:

Enviterra BV is ook in bezit van een VCA certificaat. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst waarmee aan te tonen is dat wij ons aan de veiligheid, gezondheid en milieu beheersing houden tijden het uitvoeren van de werkzaamheden.


Zie hieronder ons certificaten: