Verontreinigingen zijn stoffen die van nature niet in de bodem voor komen. Dit kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Het wordt ook wel milieuverontreiniging genoemd.
Van het saneren van verontreinigde grond en grondwater, tot het verwijderen van een ondergrondse tank. Wij lossen alle verontreinigingen voor u op!

Naast bodemsanering kunt u bij ons ook terecht voor  partijkeuringen en bodem- en asbestonderzoeken. Ook regelen wij voor u de milieukundige begeleiding inclusief saneringsplan of BUS melding.

Door de verschillende saneringstechnieken, volgen van de wet- en regelgeving en een creatief inzicht, zoeken wij voor u de gunstigste en financieel meest aantrekkelijke oplossing.